ZMIANA LOKALIZACJI I GODZIN OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH


W związku z pracami rozbiórkowymi na terenie byłej fabryki „Dolwis”, informujemy o czasowej zmianie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zmianie ulegną również godziny otwarcia, tj. od 7:00 do 15:00. Bez zmiany pozostaje dzień przyjęć – poniedziałek.
Dodatkowo PSZOK czynny będzie w sobotę:
– 15 kwietnia,
– 13 maja,
– 08 lipca.
Skip to content