KOMUNIKAT

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Leśnej czynny będzie 15 kwietnia 2023 roku (sobota) w godzinach od 08:00 do 14:00.

SKRÓT ZASAD NA PSZOK-U:

– PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne powstające podczas funkcjonowania gospodarstwa domowego,

– PSZOK nie przyjmuje odpadów z remontów, przeprowadzek itp.,

– PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej,

– PSZOK przyjmuje wyłącznie mieszkańców gminy dlatego podczas wizyty należy okazać dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Gminy Leśna,

– osoby nie posiadające deklaracji na odpady nie mogą korzystać z PSZOK,

– osoby korzystające z ulgi na kompostownik nie mogą zdawać odpadów zielonych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powyżej 1 m3 należy zagospodarować we własnym zakresie. Do tych odpadów zaliczamy również drzwi i okna, których obowiązek utylizacji ciąży na firmie dokonującej wymiany/demontażu.

Skip to content