Nabór uzupełniający propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej

Komitet Sterujący ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) ogłasza nabór uzupełniający propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ)

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami naboru uzupełniającego, które są do pobrania pod linkiem:

Zasady naboru uzupełniającego propozycji projektów do Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029

Załączniki do Zasad naboru:

Zał. 1. – Formularz propozycji projektu do Strategii ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029

Zał. 2. – Lista adresów e-mail do składania propozycji projektów

Zał. 3. – Lista celów i działań do Strategii ZIT AJ 2021-2029

Zał. 4. – Lista koncepcji projektów aglomeracyjnych ZIT AJ

Zał. 5. – Linia demarkacyjna. Podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Nabór uzupełniający propozycji projektów rozpocznie się w dniu  02.05.2023 r. i zakończy się w dniu 09.05.2023 r. 

Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Propozycje projektów z terenu gminy Leśna należy zgłaszać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Leśnej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@lesna.pl . W przypadku projektów partnerskich Wnioskodawca wybiera spośród gmin jedną, za pośrednictwem której dokonuje zgłoszenia propozycji projektu.

Skip to content