Zmiana numerów wewnętrznych telefonów w Urzędzie Miejskim w Leśnej

Informujemy, że od 3 lipca 2023 roku zmianie ulegną numery wewnętrzne telefonów poszczególnych komórek Urzędu Miejskiego w Leśnej.

Do Urzędu nadal będzie można się dodzwonić na numer główny: 75-72-11-239.

Do poszczególnych komórek Urzędu można dodzwonić się również bezpośrednio na służbowe telefony komórkowe.

Charakter załatwianych sprawNr wewnętrznyNr telefonu
Sekretariat10757211239
Sprawy organizacyjne, gospodarcze, archiwum11453053713
Promocja, turystyka, CEiDG, Panorama Leśnej, Kontrola wewnętrzna12453053714
Obsługa NGO i zabytki13453053715
Galeria, Budżet obywatelski i sprawy społeczne14515360735
Kierownik USC16453053716
Ewidencja ludności17453053717
Biuro Rady18453053731
Obrona Cywilna19530717600
Podatki, deklaracje odpadowe21515360724
Windykacja22515360751
Opłaty na rzecz gminy23 i 24573086293 lub 453053719
Sprawy mieszkaniowe, dzierżawy, drzewa, zwierzęta, zwrot podatku akcyzowego31453053722
Obrót nieruchomościami32453053724
Gospodarka komunalna – sprawy ogólne41453053734
Wodomierze, wywóz ścieków, cmentarze43515360695
Inwestycje51453053726
Plan przestrzenny i inwestycje52453053727
Drogi, oświetlenie uliczne53453056640
Środki zewnętrzne54 i 55506977776 lub 506977797
Odpady stałe61506977754
Kadry71453053732
Oświata72453053733
Realizacja strategii, decyzje środowiskowe, geologia, IOD, dostępność73453053723
Skip to content