Dolnośląska Policja ostrzega przed oszustami !

Policja ostrzega przed oszustami, którzy zazwyczaj kontaktują się telefonicznie i podszywają się pod osoby bliskie np. pod wnuczka lub inne osoby będące przedstawicielami instytucji zaufania publicznego, w tym policjantów, urzędników czy pracowników banków.

Oszuści w trakcie rozmowy telefonicznej podszywają się pod członka rodziny lub bliskiego przyjaciela, który znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje natychmiastowej pomocy finansowej. Oszuści bardzo często podszywają się również pod policjantów lub pracowników banków, gdzie informują o zagrożeniu pieniędzy ulokowanych przez klienta i potrzebie podjęcia natychmiastowych działań, bez zbędnej zwłoki, w celu zabezpieczenia oszczędności przed kradzieżą. Oczywiście przestępcy rozwijają swój proceder i potrafią podszywać się pod inne osoby wzbudzające zaufanie w celu dokonania oszustwa.

Jak zachować się kiedy dzwoni nieznana osoba i próbuje wywierać presję, wymuszając wypłatę pieniędzy lub przelanie kwoty pieniędzy na rachunek bankowy ?

  • przede wszystkim zachować spokój i „zimną krew”,
  • nie wykonywać żadnych poleceń „na ślepo” lub pod wpływem emocji,
  • najlepiej zweryfikować opisaną sytuację „u źródła” rozłączając połączenie telefoniczne i skontaktowanie się z osobami, których przykra sytuacja miała dotyczyć wybierając ich numer z menu telefonu – NIE POZOSTAWAĆ NA ŁĄCZACH Z OSOBĄ DZWONIĄCĄ
  • w przypadku metody „na wnuczka” powiadomić osoby najbliższe o zaistniałym zdarzeniu w celu weryfikacji otrzymanych informacji,
  • w przypadku metody „na policjanta” skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub instytucją pod którą podszył się oszust,
  • powiadom Policję o usiłowaniu popełnienia przestępstwa lub o jego popełnieniu.
  • powiadom swój bank, dzwoniąc do niego na oficjalny numer infolinii znajdującej się na stronie internetowej lub na karcie płatniczej – NIGDY NIE KORZYSTAJ Z NUMERU PODANEGO PRZEZ OSZUSTA W TRAKCIE ROZMOWY

Policja prosi członków rodzin seniorów o ostrzeżenie ich przed tego typu telefonami. W rozmowach przekażmy swoim bliskim jak mają zachować się w takich sytuacjach. W przypadku otrzymania telefonu od nieznanej osoby z prośbą o przekazanie pieniędzy, skontaktuj się bezpośrednio z najbliższą jednostką Policji.

Skip to content