Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśna

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.05.2024 r. do dnia 03.07.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśna. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Leśnej oraz na stronie internetowej gminy www.lesna.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umlesna.nv.pl, a także pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lesna_formularz_uwag_or_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 18.06.2024 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Leśnej (Ratusz).

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.lesna.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umlesna.nv.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lesna_ankieta_or

4) ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Leśnej, pokój nr 22 (budynek przy
ul. Elizy Orzeszkowej 11b)

Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@lesna.pl.;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna;

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna w godzinach pracy Urzędu;

4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lesna_formularz_uwag_or_oz

5) podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 18.06.2024 r (Ratusz)

Skip to content