Interreg Polska-Sachsen

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. Program wspiera transgraniczne projekty, które przyczyniają się do rozwiązania zbieżnych problemów i podejmują wyzwania dotyczące rozwoju polsko–saksońskiego pogranicza. Wspólne sprawy najlepiej i najskuteczniej realizuje się z udziałem partnerów z obu państw członkowskich.

Poniżej znajdą Państwo informacje o działaniach zrealizowanych w Gminie Leśna z Programu Interreg Polska-Sachsen


XXX-lecie Stacji Wolimierz – transgraniczny dzień teatru

Gmina Leśna otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „XXX-lecie Stacji Wolimierz – transgraniczny dzień teatru” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

17 lipca br. Rynek w Leśnej zamieni się w scenę kulturalną, na której wystąpią artyści uliczni, zespoły muzyczne a także będzie można wziąć udział w spektaklu. Dla najmłodszych uczestników imprezy zaplanowano zabawy z bańkami, balonami, malowanie twarzy.

Organizacja XXX-lecia Stacji Wolimierz to wsparcie działalności kulturalnej na pograniczu polsko-saksońskim a także nawiązanie współpracy transgranicznej. Organizacja imprezy przyczyni się do poprawy i uzupełnienia transgranicznego systemu wymiany informacji kulturowej oraz promocji potencjału społecznego.
Cyrk Tarabumba – spektakl teatralny (Teatr Klinika Lalek z Wolimierza), Rynek w Leśnej (17 lipca 2021 r.) – fragment

Cyrk Tarabumba to ekologiczne, lalkowe widowisko cyrkowe, w którym w rolach zwierząt wystąpiły lalki i duże „nadmarionety” (marionetki zwierząt w ich naturalnych wielkościach), a w rolach artystów cyrkowych aktorzy w planie żywym. Głównymi lalkowymi Bohaterami cyrkowego widowiska jest przystojna Żyrafa, potężny Lew, i Słoń, wirtuoz gry na trombonie, który umie stać na trąbie i potrafi latać! W rolach ludzkich zobaczyliśmy Treserów, Siłaczy, Żonglerów, Clownów….. W widowisku nawiązano do tradycji cyrkowej, wprowadzając jednak nową jakość: obok ciekawych technik sztuki lalkarskiej, w przedstawieniu pojawia się motyw poszanowania dla istot żywych, piękno teatru lalek zamiast cierpienia zwierząt. Spektakl jest jedną z pierwszych tego typu inicjatywą na świecie! Tylko tutaj nadmarionety animowane przez aktorów-lalkarzy wystąpią na jednej scenie z artystami cyrku, by stworzyć piękne, kolorowe przedstawienie. To istny hołd dla sztuki teatralnej, lalkarskiej i cyrkowej, a zaskakujące jest ich połączenie.

Projekt ERN-PL-21.05.10-1151

XXX-lecie Stacji Wolimierz – transgraniczny dzień teatru

30 Jahre von Stacja Wolimierz — grenzübergreifender Theatertag

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Das Vorhabend wird mit Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und mit Mitteln aus dem Staatshaushalt im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert

Beneficjent/Begünstigte: Gmina Leśna
https://lesna.pl

Partner projektu/ Projektpartner: Förderverein „Kommen und Gehen” – Das Sechsstädtebundfestival! e.V.

https://www.kommenundgehen.org/

Opis projektu: W ramach projektu odbył się spektakl uliczny w wykonaniu Kliniki Lalek. Najmłodsi uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w akrobacjach oraz zabawach z bańkami. Na koniec imprezy zaprezentował się zespół Tango Misterio, podczas którego wystąpiła grupa taneczna Tango Karkonosze dopełniając występ muzyczny pokazem tanga.

Projektbeschreibung: Im Rahmen des Projekts fand eine Straßenperformance der Puppenklinik statt. Die jüngsten Teilnehmer hatten die Möglichkeit, an Akrobatik und Spielen mit Blasen teilzunehmen. Am Ende der Veranstaltung präsentierte sich die Band Tango Misterio, bei der die Tanzgruppe Tango Karkonosze auftrat und die musikalische Darbietung mit einer Tango-Show ergänzte.

Cele projektu: Cel został osiągnięty poprzez nawiązanie współpracy partnerskiej z Niemcami oraz wspólną organizację jednodniowej imprezy kulturalnej w dniu 17.07.2021 r. dla społeczności polsko-niemieckiej.

Projektziel: Das Ziel wurde durch den Aufbau einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Deutschland und die gemeinsame Organisation einer eintägigen Kulturveranstaltung am 17.07.2021 für die polnisch-deutsche Gemeinschaft erreicht.

Okres realizacji/ Umsetzungsfrist: 01.06.2021 – 22.08.2021

Wartość projektu/ Projektwert: 8.554,15 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej/ Zuschuss der Europäischen Union: 85%