Interreg Polska-Sachsen

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. Program wspiera transgraniczne projekty, które przyczyniają się do rozwiązania zbieżnych problemów i podejmują wyzwania dotyczące rozwoju polsko–saksońskiego pogranicza. Wspólne sprawy najlepiej i najskuteczniej realizuje się z udziałem partnerów z obu państw członkowskich.

Poniżej znajdą Państwo informacje o działaniach zrealizowanych w Gminie Leśna z Programu Interreg Polska-Sachsen