Konkurs Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi pn. “Miejsca Ciekawe”

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) rozwija projekt Sieci Najciekawszych Wsi – markowy produkt turystyki wiejskiej, poszerzając go o kategorię “Miejsca Ciekawe”.

Pierwsze “Miejsca Ciekawe” wyłonione zostaną w ogłaszanym przez PSORW konkursie.

Status „Miejsca Ciekawego” w Sieci Najciekawszych Wsi uzyskają miejsca, które podobnie jak „najciekawsze wsie”, mają olbrzymi potencjał narracji o wartościach obszarów wiejskich, mogą poszczycić się bogatym dziedzictwem kulturowym, przemysłowym, przyrodniczym czy też są przykładem rewitalizacji. Poszukujemy również ciekawych miejsc upamiętniających ważne postacie lub wydarzenia historyczne.

Szczegółowe kryteria uzyskania statusu „Miejsca Ciekawego” zamieszczane zostały w „Informacji o projekcie „Miejsce Ciekawe” w Sieci Najciekawszych Wsi”.

Adresatami konkursu są:

  1. gminy członkowskie Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy Rozwoju Wsi;
  2. gminy partnerskie (z terenu Polski) ww. gmin;
  3. gminy z miejscowościami certyfikowanymi do Sieci Najciekawszych Wsi.
  4. gminy z miejscowościami, które objęto oceną potencjału uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi.

Udział w konkursie polega na wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego w terminie do 15 lutego 2021 r. i odesłanie go na adres e-mail: sekretariat@psorw.pl (podpisany skan oraz wersja edytowalna).  

Otrzymanie potwierdzenia złożenia formularza konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.  

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody, m.in. wyjazd studyjny do jednej z certyfikowanych miejscowości Sieci Najciekawszych Wsi.

Skip to content