Category: OPP

Fundusze europejskie na „zielone” projekty – skorzystaj ze wsparcia doradców i doradczyń!

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. …

READ MORE Fundusze europejskie na „zielone” projekty – skorzystaj ze wsparcia doradców i doradczyń!

Konsultacje społeczne projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.” (RPRES)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu w dniu 13 września 2023 r. konsultacji społecznych projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.” (RPRES)

READ MORE Konsultacje społeczne projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.” (RPRES)

Ogłoszenie o konsultacjach rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Na podstawie Zarządzenia Nr 242/2023 Burmistrza Leśnej z dnia 6 września 2023 roku ogłasza się konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z

READ MORE Ogłoszenie o konsultacjach rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Webinarium dla przyszłych beneficjentów programu FEDS 2021-2027 – działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu (nabory: FEDS.02.07-IZ.00-020/23 oraz FEDS.02.07-IZ.00-021/23)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, dla działania 2.7. Ochrona przyrody i klimatu

READ MORE Webinarium dla przyszłych beneficjentów programu FEDS 2021-2027 – działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu (nabory: FEDS.02.07-IZ.00-020/23 oraz FEDS.02.07-IZ.00-021/23)

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych z Pobiednej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku

READ MORE Ogłoszenie

Skip to content