Sprawozdanie z konsultacji rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Leśnej zarządzeniem nr 326/2020 z dnia 14 października 2020 roku ogłosił konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), na 2021 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 15 do 31 października 2020 roku.

Szczegóły w sprawozdaniu:

Skip to content