Webinarium pt. „Wsparcie dotacyjne ze środków UE na szkolenia dla przedsiębiorców ” – 18.12.2020 r.

W trakcie WEBINARIUM zostaną przedstawione informacje na temat aktualnych możliwości pozyskania dotacji na  podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników ze środków UE. Informacje zostaną przedstawione w oparciu o zaktualizowane harmonogramy na rok 2020 oraz  ogłoszone harmonogramy na rok 2021.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 16.12.2020 r. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e – mailowy indywidualny link do spotkania.W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefonicznyz organizatorem.

Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy: przedstawicieli przedsiębiorców( mikro, małych i średnich) działających na obszarze województwa dolnośląskiego zainteresowanych uzyskaniem wsparcia dotacyjnego na rozwój firmy poprzez podnoszenie kwalifikacji..

Webinarium odbędzie się: 18 grudnia 2020 r. (piątek), w godz. 12.00-13.15

Program spotkania:

  • 12.00-12.10 – Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • 12.10-12.30 – Dotacje na podnoszenie kwalifikacji  dla przedsiębiorców i pracowników – projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)”
  • 12.30 -12.50 – Dotacje na podnoszenie kwalifikacji  w ramach konkursu dla działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach „Kompetencje dla sektorów – oferta dla  przedsiębiorców”;
  •  12.50- 13.10 – Dotacje na podnoszenie kwalifikacji  dla przedsiębiorców i pracowników „Akademia menadżera MŚP”
  • 13.10- 13.15 – Pytania i odpowiedzi

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Skip to content