Możliwy transport do punktu szczepień przeciw COVID-19

Informujemy o powołaniu w gminie Leśna koordynatora telefonicznego dedykowanego osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.


Celem uruchomienia takiej formy kontaktu jest umożliwienie osobom z ograniczoną mobilnością nawiązania kontaktu w sprawie zorganizowania transportu na szczepienie, w sytuacji gdy nie maja one możliwości pojawienia się w punkcie szczepień we własnym zakresie.

Transport taki przeznaczony będzie dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu).

Z koordynatorem można skontaktować się pod nr telefonu 515-360-735. Numer ten aktywny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


Prosimy o przekazywanie tej informacji osobom starszym, niepełnosprawnym, które często mają ograniczony dostęp do Internetu.

Skip to content