KOMUNIKAT NR 2 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LUBANIU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu po zapoznaniu si
z wynikami badań próbek wody pobranej w dwóch punktach na sieci wodociągowej w dniu 29 stycznia 2021 r. pochodzącej z wodociągu sieciowego w Leśnej, który zaopatruje w wodę ludność w miejscowości Leśna, stwierdza, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

WODA ODPOWIADA WYMAGANIOM SANITARNYM USTALONYM DLA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lubaniu odwołuje komunikat nr 1 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Skip to content