SZUKASZ PRACY? PRZYJDŹ DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ!

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.
Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia w:
1. Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul.  Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
?68 358 23 26, 68 358 20 76, 68 358 22 61, 68 358 22 04
2. Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14, 59-900 Zgorzelec
?75 779 72 28, 75 779 72 61

lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem: nabor.noosg@strazgraniczna.pl


W celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty, godziny oraz miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych, kandydaci proszeni są o korzystanie przede wszystkim z możliwości telefonicznego kontaktu.

UWAGA ! W przypadku osobistego stawienia się na czynności związane z procedurą naboru do służby w Straży Granicznej kandydat zobowiązany jest do poinformowania funkcjonariuszy Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG o:
-występowaniu u niego objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
-odbywaniu przez niego obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
-zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
-kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu ostatniego tygodnia.
Ponadto kandydat zobowiązany jest do posiadania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek w trakcie pobytu na terenie komendy, bądź placówki NoOSG, a także posiadania przy sobie własnych, niezbędnych artykułów biurowych. Jednocześnie w miarę możliwości zaleca się przyjazd do komendy, bądź placówki NoOSG indywidualny środkiem transportu.

PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W NADODRZAŃSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG – do końca 2021 r. – 60 osób

W przypadku przyjęcia do służby kandydat zostanie mianowany na stanowisko kursanta w 01 grupie uposażenia zasadniczego
(zarobki około 2600 zł netto) do czasu zakończenia szkolenia,
po ukończeniu kursu na stanowisko zaszeregowane w 02 grupie uposażenia zasadniczego (zarobki około 3600 zł netto).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
Sekcja Organizacji i Naboru
Wydziału Kadr i Szkolenia
ul. Poprzeczna 1
66 – 600 Krosno Odrzańskie
tel. 68358 22 04, 68358 23 26
poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30

e-mail:nabor.noosg@strazgraniczna.pl

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonu:

68 358 2204,
68 358 2326,
68 358 2076,
68 358 2261.

Pytania można kierować również drogą elektroniczną pod adresem:

nabor.noosg@strazgraniczna.pl


Skip to content