Komunikat dotyczący PSZOKu

Ze względu na informację z Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, dotyczącą dostosowywania Instalacji Komunalnej w Lubaniu do zmian przepisów Ustawy o odpadach, a w związku z tym, wstrzymania przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, informujemy, że 9 czerwca 2021 r. na PSZOK będą przyjmowane tylko:
– odpady zielone
– papier i tektura
– styropian
– odzież i tekstylia
– chemia
– papa
– części samochodowe
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Leśnej – Panią Joanną Świerk, telefon: 75-724-20-56 wew.52

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w roku 2021 przewidziane są ograniczenia
w funkcjonowaniu Instalacji Komunalnej w następujących terminach:
– od 17.08.2021 r. do 30.08.2021 r.
– od 16.11.2021 r. do 29.11.2021 r.
co może skutkować także czasowym ograniczeniem w przyjmowaniu odpadów na PSZOK.

Skip to content