Gmina Leśna po raz kolejny uzyskała dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Kontynuując działania wspierające mieszkańców Naszej Gminy, pod koniec czerwca br. tutejszy Urząd złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Gminie Leśna przyznana została dotacja w kwocie 31 075,80 zł na te zadanie.

W bieżącym roku planowane jest usunięcie ok. 44 ton wyrobów zawierających azbest z 31 nieruchomości z terenu Gminy Leśna.

Skip to content