Pieniądze na sprzęt dla OSP

Gminne jednostki OSP otrzymały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21754 złotych na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej.

Jest to efekt wspólnej realizacji „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne OSP:

  Lp. Jednostka OSPKwota dofinansowania z WFOŚiGW we WrocławiuKwota dofinansowania z budżetu gminy Leśna
1.OSP Leśna3 7745 616
2.OSP Pobiedna3 6005 400
3.OSP Szyszkowa4 2006 300
4.OSP Świecie2 7644 146
5.OSP Grabiszyce3 2224 834
6.OSP Złotniki Lubańskie4 2246 336

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy to reakcja Burmistrza Leśnej na  pojawiające się potrzeby i braki sprzętowe. W ostatnich latach jest to kolejne już wsparcie dla strażaków ochotników z naszej gminy.

W ramach otrzymanych dotacji strażacy będą mogli zakupić między innymi wyposażanie osobiste, takie jak mundury, hełmy i buty ochronne, aparaty ochrony dróg oddechowych oraz sprzęt uzbrojenia i techniki gaśniczej w tym węże, pilarki do drewna i wiele innych.

W ramach przyznanych dotacji kwota wsparcia wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW nie przekracza kwoty 20 tysięcy złotych na jedną jednostkę OSP.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie zwiększy możliwości ratownicze OSP oraz poprawi skuteczność i jakość wykonywania swoich zadań, a to z kolei wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na naszym terenie.

Skip to content