Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania “Czyste Izery” – II Nabór

Informujemy, że wnioski o przyznanie grantu w ramach II naboru do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe.

Skip to content