UTRACIŁEŚ/AŚ PRACĘ I CHCESZ ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Możesz otrzymać nawet 41 890 zł dotacji na założenie i prowadzenie firmy!!!

Jeżeli mieszkasz na obszarze terenów wiejskich na Dolnym Śląsku i chcesz otworzyć działalność gospodarczą zgłoś się do projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych!!!

W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. może wziąć udział  240 osób powyżej 30-go roku życia, które są:

  • osobami bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami;
  • lub osobami ubogimi pracującymi;
  • lub osobami biernymi zawodowo;
  • lub osobami zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe oraz osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

zamieszkującymi tereny województwa dolnośląskiego w szczególności obszary wiejskie.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 15.11.2021 r. do 26.11.2021 r.

Dokumenty do pobrania na stronie www.darr.pl w zakładce „Projekty” – „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” .

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Okres realizacji projektu: maj 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Biuro Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 213 (II piętro)
Telefon: 74 64 80 416, 74 64 80 400 lub +48 607731800
www.darr.pl; e-mail: monika.starzyk@darr.pl  

SCHEMAT UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Dwuetapowy proces rekrutacji:

Etap I – składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.

Etap II – rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym pod kątem predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowe wsparcie w ramach projektu:

Etap I – Ocena Predyspozycji Przedsiębiorczych –  spotkania z doradcą zawodowym dla każdego z uczestników/czek projektu w celu dopasowania zakresu wsparcia szkoleniowego i doradczego do potrzeb i możliwości.

Etap II – SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56-godzinne, (dla osób zamieszkujących powyżej 50km od miejsca szkolenia zapewniamy noclegi i wyżywienie)

Etap III – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – dla minimum 200 uczestników/czek projektu, w wysokości do 23 050,00 zł/firma. Nie wymagamy wkładu własnego!

Etap IV – WSPARCIE POMOSTOWE – środki finansowe w kwocie do 1570,00 zł miesięcznie na firmę, wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat rekrutacji i udziału w projekcie są dostępne na stronie: https://www.darr.pl/projekt-wparcie-dla-przedsiebiorczych/#more-812

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH!

nr RPDS.08.03.00-02-058/20

Dofinansowanie projektu z UE: 8 436 720,05 PLN

Skip to content