Dodatkowa frakcja do oddania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczących trudności w zagospodarowaniu wełny mineralnej, podpisaliśmy umowę z firmą zewnętrzną na jej odbiór.

Wełnę mineralną należy dostarczać na PSZOK w workach o pojemności 120 l.

Wprowadza się ograniczenie 10 worków rocznie na nieruchomość.

Skip to content