Wiata za murem – wiejskie, piknikowe miejsce spotkań w sołectwie Kościelniki Górne

W Kościelnikach Górnych na działce nr 282 została postawiona wiata biesiadna. Na powyższe zadanie pn.” Wiata za murem – wiejskie, piknikowe miejsce spotkań w sołectwie Kościelniki Górne” Gmina Leśna otrzymała dofinansowanie w kwocie 27 695,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Skip to content