Bez limitu do PSZOK*

Informujemy, że w dniach 20 i 27 grudnia 2021 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, będzie przyjmował od mieszkańców odpady komunalne podlegające segregacji bez limitów ilościowych (*za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, tj. części samochodowe, papa, wełna mineralna).

Skip to content