Weź udział w geoankiecie dotyczącej suszy i powodzi w Leśnej

Czy potrafisz wskazać miejsca narażone na podtopienie?

Czy znasz rozwiązania na przeciwdziałanie suszy?

Czy pamiętasz dawne rozwiązania, które sprzyjały zatrzymywaniu wody w krajobrazie?

Ankietę można uzupełnić:

  • online: geoankieta.lesna.pl
  • w Urzędzie Miejskim w Leśnej, ul. Elizy Orzeszkowej 11 b (Joanna Burdajewicz, I piętro pokój 23)
  • w punkcie informacyjnym 25 lutego w godz. 7:00-14:00, zlokalizowanym w Centrum Społecznym w Leśnej, ul. Tadeusza Kościuszki 7 (parter budynku MGOPS)

Badanie będzie trwało do 28 lutego br. – zapraszamy do wzięcia w nim udziału – Twój głos jest dla nas ważny.

Skip to content