Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Burmistrz Leśnej działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe informuje, iż postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna oparte jest o jednolite kryteria wyboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe oraz o kryteria wyboru określone w Uchwale nr XXXIV/212/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśna odbędzie się w terminie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Kontakt do placówek:

Miejsko Gminne Przedszkole w Leśnej
ul. Elizy Orzeszkowej 42
59-820 Leśna
tel. 75 721 12 89
przedlesna@wp.pl

Przedszkole gminne w Pobiednej
ul. Dworcowa 2
59-814 Pobiedna
tel. 75 78 16 239
zsppobiedna@lesna.pl

  1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego w Pobiednej.
  2. Wniosek o przyjęcie do Miejsko Gminnego Przedszkola w Leśnej.

Skip to content