Przyjęcia do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. Zachęcamy do zapisów dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Leśna.

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć podanie do dyrektora o przyjęcie dziecka do placówki. (wzór podania do szkoły tutaj / wzór w języku ukraińskim). Osoby zatrudnione w placówkach oświatowych pomogą przy wypełnianiu wniosków.

Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. W publicznych szkołach będą organizowane:

  • dodatkowe zajęcia z języka polskiego (zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub w grupach),
  • oddziały przygotowawcze, gdzie proces nauczania dostosowany będzie do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci (oddział będzie utworzony w zależności od liczby przyjętych dzieci),
  • dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę,
  • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kontakt do szkół podstawowych z terenu Gminy Leśna:

Szkoła Podstawowa w Smolniku
Smolnik 51B
59-820 Leśna
nr telefonu: 75 721 13 12
email: sekretariat@spsmolnik.pl

Szkoła Podstawowa w Pobiednej
ul. Hetmańska 3
59-814 Pobiedna
nr telefonu: 75 78 45 582
email: zsppobiedna@lesna.pl

PRZEDSZKOLA

Dzieci w wieku przedszkolnym (2,5-6 lat) mogą skorzystać z miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Leśna. Aby zapisać dziecko do przedszkola należy złożyć podanie/wniosek o przyjęcie do wybranej placówki. (wzór wniosku tutaj/ wniosek w języku ukraińskim)

Kontakt do przedszkoli oferujących miejsca:

Miejsko Gminne Przedszkole w Leśnej
ul. Elizy Orzeszkowej 42
nr telefonu : 75 721 12 89
email: przedlesna@wp.pl

Przedszkole Gminne w Pobiednej
ul. Dworcowa 2
58-814 Pobiedna
nr telefonu: 75 78 45 582
email: zsppobiedna@lesna.pl

Przedszkole Publiczne w Stankowicach
Stankowice 97
59-820 Leśna
nr telefonu: 663 876 777
email: przedszkolestankowice@gmail.com

Niepubliczne Przedszkole ,,Tęczowa Dolina’’
ul. Baworowo 22b
59-820 Leśna
nr telefonu: 884 140 295
email: dbbalaban@wp.pl

Niepubliczne Przedszkole ,,Szyszkowa Polana’’
Szyszkowa 64
59-820 Leśna
nr telefonu: 606 280 316
email: nadobrasprawe@gmail.com

Kontakt do osoby z Urzędu Miejskiego koordynującej przyjęcie uczniów i dzieci:

Emilia Halwa – podinspektor ds. oświaty
tel. 75 72 11 239 wew. 46
email: e.halwa@lesna.pl


Skip to content