Targowisko „Od rolnika do koszyka” w Świdnicy

Od kwietnia w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9:00-12:00 Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu uruchamia Targowisko „Od rolnika do koszyka” w Świdnicy.

Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu serdecznie zaprasza rolników i dolnośląskich producentów żywności i rękodzieła do udziału w Targowisku. DODR zapewnia bezpłatną powierzchnię handlową na placu przed siedzibą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 25/27.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są na podstawie kart zgłoszenia przesłanych na adres e-mail: odrolnika@dodr.pl

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem i nadsyłanie zgłoszeń, które zostaną zweryfikowane przez Kapitułę powołaną zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Liczba stanowisk jest ograniczona do 30. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz punktacja. Kryteria punktowania znajdują się w Regulaminie dla Wystawców.

Skip to content