Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2022.BZK z dnia 11 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Pg-15/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla inwestycji pod nazwą: “Wyłączenie z eksploatacji gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 PN 1,6MPa relacji Jeleniów – Dziwiszów na odcinku węzeł Jeleniów – SRP Jelenia Góra Sobieskiego wraz z odgałęzieniami – Etap II”.

Link do obwieszczenia tutaj

Skip to content