Zaproszenie do udziału w debacie o Raporcie o stanie Gminy Leśna za rok 2021

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Leśna

Opublikowany został Raport o stanie Gminy Leśna w 2021 roku. Tego typu dokument sporządzony został po raz czwarty. Na sesji Rady Miejskiej w Leśnej, zaplanowanej na 28 czerwca 2022 roku, odbędzie się nad nim debata.

Raport przygotowywany jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Zamieszczony raport przedstawia główne inwestycje i osiągnięcia naszej gminy w zakresie infrastruktury, działań społecznych, ochrony środowiska, kultury, sportu i oświaty.

Podczas tzw. sesji absolutoryjnej, która zwołana została na 28 czerwca 2022 roku, odbędzie się debata dotycząca raportu. Udział w niej wezmą Radni, ale wziąć mogą także Mieszkańcy.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Leśnej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami 20 osób, co regulują przepisy prawa.
 
Zgłoszenie musi być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, czyli do 27 czerwca. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Po zakończeniu debaty Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania.

Małgorzata Borysiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Leśnej

Skip to content