Trwa budowa wiata przy granicy – miejsca ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw mieszkańców Sołectwa Miłoszów

W Miłoszowie trwają prace budowlane związane z wybudowaniem wiaty biesiadnej na działce nr 791/11  w ramach zadania “Wiata przy granicy – miejsce ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw mieszkańców Sołectwa Miłoszów”.
Powyższe zadanie jest współfinansowane z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu “Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Kwota dofinansowania: 27.018,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez firmę PU TOMKOP Tomasz Śliwiński Stankowice 44, 59-820 Leśna, wyłonioną w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Skip to content