Szkolenie dla edukatorów i edukatorek

Trzydniowe szkolenie kierujemy do lokalnych edukatorów i edukatorek, specjalistów i specjalistek oraz liderów i liderek, którzy chcieliby się zaangażować w prowadzenie działań edukacyjnych w powstającym Izerskim Centrum Adaptacji do zmiany klimatu.

To doskonała okazja by nauczyć się:

  • ciekawie przekazywać wiedzę na temat wpływu jaki zagospodarowanie terenu ma na zagrożenie powodzią i suszą w regionie;
  • jakie działania adaptacyjne do zmiany klimatu warto wykorzystać w Leśnej i innych gminach regionu, i dlaczego przede wszystkim powinniśmy sięgać po te oparte na przyrodzie;
  • jak aktywnie edukować mieszkańców z różnych grup wiekowych i turystów na temat przeciwdziałania i łagodzenia skutków zmiany klimatu;
  • jak uczyć mieszkańców samodzielnego wdrażania praktycznych rozwiązań opartych na przyrodzie przeciwdziałających suszom i powodziom, takich jak ogrody deszczowe, łąki kwietne, zadrzewienia śródpolne itp.

Efektem szkolenia i wspólnej pracy będzie stworzenie przykładowych scenariuszy przyszłych zajęć edukacyjnych do przeprowadzenia w Izerskim Centrum Adaptacji do zmiany klimatu oraz do wykorzystania w swoich miejscowościach.

Udział w programie polecamy szczególnie osobom, które lubią zróżnicowane i angażujące formy pracy: ćwiczenia, pracę grupową, dyskusje.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia uzyskają certyfikaty sygnowane przez Fundację Sendzimira pod warunkiem ukończenia niniejszego szkolenia teoretycznego oraz aktywnego uczestnictwa w trzygodzinnym, wybranym warsztacie praktycznym tworzenia rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury z mieszkańcami Leśnej i okolic. (wiosną 2023).

Szkolenie jest bezpłatne, wymagana jest obecności na wszystkich częściach szkolenia.

Ramowy program:

28.11.2022 r. g. 10.00-16.00 Wprowadzenie do zagadnień zmiany klimatu oraz rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury. Praca warsztatowa. 

29.11.2022 r. g. 9.30-16.00 Wprowadzenie do narzędzi i metod szkoleniowych sprzyjających zaangażowaniu uczestników. Praca warsztatowa.

30.11.2022 r. g.10.00-16.00 Praktyczna praca nad scenariuszami zajęć.            

Zajęcia poprowadzą trenerki z Fundacji Sendzimira.

Zapewniamy serwis kawowy oraz wegetariański obiad.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13.11.2022 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia na szkolenie roześlemy drogą mailową po zamknięciu rekrutacji.

Skip to content