Gmina Leśna podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu “Dostępny samorząd – granty”

15 listopada 2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu w ramach projektu
„Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.

Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przez Gminę Leśna przedsięwzięcia grantowego pn.: „Gmina Leśna bez barier – poprawa dostępności Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami”.

Wysokość udzielonego grantu to aż 190.000,00 zł
.
W ramach realizacji projektu Gmina Leśna poprawi dostępność architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną budynku Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b.
Obiekt zyska m.in. platformę wznoszącą dla osób z niepełnosprawnością, automatyczne drzwi, tablicę/plan tyflograficzny, Biuro Obsługi Obywatela wyposażone w pętlę indukcyjną i inne sprzęty ułatwiające obsługę osób ze specjalnymi potrzebami.

Więcej informacji w zakładce: Zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych – Gmina Leśna (lesna.pl)

Skip to content