PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA W 2023 ROKU PO PREFERENCYJNEJ CENIE W GMINIE LEŚNA

 1. Mieszkańcy Leśnej są zaopatrywani w węgiel krajowy – z Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Katowic. 
 2. Po dowiezieniu węgla do Składu opału Dol-Ma przy ul. Baworowo 17 w Leśnej mieszkańcy, którym przysługuje zakup po cenie preferencyjnej i złożyli odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Leśnej, zostaną niezwłocznie powiadomieni na podany we wniosku numer telefonu lub adres e-mail.
 3. Powiadomienia są wykonywane według kolejności składanych w urzędzie wniosków, według wybranego rodzaju węgla (ekogroszek, kostka, orzech).
 4. Uprawnione gospodarstwa domowe, aby nabyć węgiel po preferencyjnej cenie, muszą w tym celu w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia dokonać wpłaty i tym terminie odebrać węgiel.
 5. Cena węgla dla mieszkańców wynosi:
  • 2.775,00 zł za 1,5 tony;
  • 1.850,00 zł za 1 tonę;
  • 925,00 zł za  0,5 tony.
 6. Cena zakupu zwiększyła się w 2023 roku o 50 zł/tonę ze względu na wzrost podatku VAT za paliwo oraz zmianę punktu odbioru węgla z Lubania na Legnicę w celu przyśpieszenia dostaw i szybszej realizacji zaległości.
 7. Wpłat za węgiel trzeba dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Leśnej:  14 8392 0004 4200 1368 3000 0030 – lub gotówką – wpłata również w banku. 

W  treści przelewu podajemy:

 • Imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby uprawionej do zakupu węgla;
 • Rodzaj i wagę węgla.
 1. Po zarejestrowaniu wpłaty przez pracowników Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Leśnej, na nazwisko wnioskodawcy zostanie wystawiona faktura VAT uprawniająca do odbioru węgla. Faktury te będą wysyłane bezpośrednio do składu opału.
 2. W składzie opału Dol-Ma przy ul. Baworowo 17 w Leśnej – po dotarciu tam faktury – wnioskodawca może dokonać odbioru węgla. Transport od składu do punktu dostawy finansuje osoba odbierająca.

Burmistrz Leśnej

Skip to content