Zgłoś projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego

Do 14 sierpnia 2023 r. można składać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszenie projektów jest bardzo proste. Wystarczy wykonać parę kroków:

  1. Zbierz informacje: Należy zapoznać się z zasadami i wytycznymi Budżetu Obywatelskiego (m.in. jakie projekty są dopuszczane do zgłoszenia, jaki jest dostępny budżet oraz jakie są kryteria oceny wniosków).
  2. Wybierz pomysł: Wybierz konkretny projekt lub inicjatywę, którą chciałbyś zgłosić. Upewnij się, że projekt jest realny do zrealizowania i ma potencjał przyniesienia korzyści społeczności.
  3. Określ koszty: Przygotuj dokładny kosztorys projektu, uwzględniając wszystkie niezbędne wydatki.
  4. Wypełnij i dostarcz formularz (elektronicznie lub tradycyjnie): Wypełnij oficjalny formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej (Ratusz, Rynek 19, pokój nr 1) oraz na stronie internetowej: https://lesna.budzet-obywatelski.org/

Pamiętaj! Zgłoszenia realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań, które mieszczą się w zakresie zadań własnych Gminy Leśna, będą realizowane i zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy. Zgłaszane zadania muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

Wszelkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na: https://lesna.budzet-obywatelski.org/ oraz http://bip.umlesna.nv.pl/m,985,budzet-obywatelski.html a także pod numerem telefonu: 515 360 735.

 

Skip to content