Author: Joanna Burdajewicz

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością usunięcia awarii zaistniałej przy ulicy Reja, w dniu dzisiejszym od godziny ok. 9:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody obejmująca swym zasięgiem część miasta Leśna, m.in. ulice:

💧 Sudecka,

💧 Osiedle,

💧Kombatantów,

💧 Izerska,…

Czytaj więcej Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością usunięcia awarii zaistniałej przy ulicy Reja w Leśnej, dniu dzisiejszym (26.09.2022) od godziny ok. 10:30 do 15:30 nastąpi krótkotrwała przerwa w dostawie wody obejmująca swym zasięgiem część miasta Leśna, m.in. ulice:

💧 Sudecka,…

Czytaj więcej Przerwa w dostawie wody

Wiata przy granicy – miejsce ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw mieszkańców Sołectwa Miłoszów

W Miłoszowie na działce nr 791/11 została postawiona wiata biesiadna.
Na powyższe zadanie pn. “Wiata przy granicy – miejsce ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw w Sołectwie Miłoszów” Gmina Leśna otrzymała dofinansowanie w kwocie 27.018,00 zł z Budżetu Województwa Dolnośląskiego …

Czytaj więcej Wiata przy granicy – miejsce ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw mieszkańców Sołectwa Miłoszów

Spotkanie w sprawie możliwości rozwoju pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027. Jednym z działań będzie rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w kierunku:

  • gospodarstw agroturystycznych,
  • zagród edukacyjnych,
  • gospodarstw opiekuńczych.

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu …

Czytaj więcej Spotkanie w sprawie możliwości rozwoju pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych

Informacja o możliwości zorganizowania zbiórki odpadów rolniczych

W związku z licznymi zgłoszeniami odnośnie problemów z zagospodarowaniem odpadów rolniczych, Burmistrz Leśnej przewiduje zorganizowanie zbiórki przedmiotowych odpadów.

Zorganizowanie zbiórki i jej termin zależny będzie od ilości odpadów zgłoszonych do odbioru.
Zbiórka nie będzie obejmować opon …

Czytaj więcej Informacja o możliwości zorganizowania zbiórki odpadów rolniczych

Skip to content