Author: Joanna Burdajewicz

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością przyłączenia nowego odcinka sieci wodociągowej w dniu 06.09.2022 r. od godziny ok. 8:00 nastąpi kilkugodzinna przerwa w dostawie wody z wodociągu sieciowego w Leśnej, Miłoszowie i Smolniku.

Miejsca podstawienia beczkowozów z wodą …

Czytaj więcej Przerwa w dostawie wody

Trwa budowa wiata przy granicy – miejsca ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw mieszkańców Sołectwa Miłoszów

W Miłoszowie trwają prace budowlane związane z wybudowaniem wiaty biesiadnej na działce nr 791/11  w ramach zadania “Wiata przy granicy – miejsce ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw mieszkańców Sołectwa Miłoszów”.
Powyższe zadanie jest współfinansowane z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w …

Czytaj więcej Trwa budowa wiata przy granicy – miejsca ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw mieszkańców Sołectwa Miłoszów

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie “Przystań” Schronisko dla bezdomnych im. Świętego Brata Alberta z Leśnej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

W dniu 9 sierpnia  2022 r.  do Burmistrza Leśnej wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie „Przystań” Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta z Leśnej z siedzibą ul. Baworowo 18f, 59-820 Leśna na realizację zadania publicznego ze …

Czytaj więcej Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie “Przystań” Schronisko dla bezdomnych im. Świętego Brata Alberta z Leśnej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

Skip to content