Kajakarstwo górskie i kajak polo jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w Gminie Leśna

Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy “Kwisa” otrzymał dofinansowanie do wniosku „KAJAKARSTWO GÓRSKIE I KAJAK POLO JAKO ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W GMINIE LEŚNA” ze środków w ramach obowiązującego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania …

Czytaj więcej Kajakarstwo górskie i kajak polo jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w Gminie Leśna

Ogłoszenie

Burmistrz Leśnej ogłasza drugi otwarty konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku …

Czytaj więcej Ogłoszenie

Skip to content