Aktualności

Raport o stanie Gminy Leśna za rok 2020

Więcej o: Raport o stanie Gminy Leśna za rok 2020

Rok 2020 jest drugim pełnym rokiem, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Leśnej zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnej raport o stanie gminy.

Do góry