Spotkanie w sprawie możliwości rozwoju pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027. Jednym z działań będzie rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w kierunku:

  • gospodarstw agroturystycznych,
  • zagród edukacyjnych,
  • gospodarstw opiekuńczych.

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu …

Czytaj więcej Spotkanie w sprawie możliwości rozwoju pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Włókniarz” Leśna  na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Czytaj więcej Ogłoszenie

Informacja o możliwości zorganizowania zbiórki odpadów rolniczych

W związku z licznymi zgłoszeniami odnośnie problemów z zagospodarowaniem odpadów rolniczych, Burmistrz Leśnej przewiduje zorganizowanie zbiórki przedmiotowych odpadów.

Zorganizowanie zbiórki i jej termin zależny będzie od ilości odpadów zgłoszonych do odbioru.
Zbiórka nie będzie obejmować opon …

Czytaj więcej Informacja o możliwości zorganizowania zbiórki odpadów rolniczych

Skip to content