Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie “Przystań” Schronisko dla bezdomnych im. Świętego Brata Alberta z Leśnej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

W dniu 9 sierpnia  2022 r.  do Burmistrza Leśnej wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie „Przystań” Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta z Leśnej z siedzibą ul. Baworowo 18f, 59-820 Leśna na realizację zadania publicznego ze …

Czytaj więcej Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie “Przystań” Schronisko dla bezdomnych im. Świętego Brata Alberta z Leśnej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur

Czytaj więcej Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Smolnik ze Smolnika na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj więcej Ogłoszenie

Skip to content