Burmistrz Leśnej ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.…

Czytaj więcej Burmistrz Leśnej ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Skip to content