Category: Projekty

Fundusze europejskie na „zielone” projekty – skorzystaj ze wsparcia doradców i doradczyń!

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. …

READ MORE Fundusze europejskie na „zielone” projekty – skorzystaj ze wsparcia doradców i doradczyń!

Konsultacje społeczne projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.” (RPRES)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu w dniu 13 września 2023 r. konsultacji społecznych projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.” (RPRES)

READ MORE Konsultacje społeczne projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.” (RPRES)

Konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029 oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do ww. dokumentów można składać w terminie od 11 września do 2 października 2023 …

READ MORE Konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Ogłoszenie o konsultacjach rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Na podstawie Zarządzenia Nr 242/2023 Burmistrza Leśnej z dnia 6 września 2023 roku ogłasza się konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z

READ MORE Ogłoszenie o konsultacjach rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Skip to content