Tag: ogłoszenie

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych z Pobiednej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku

READ MORE Ogłoszenie

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

READ MORE Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Smolnik ze Smolnika na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

READ MORE Ogłoszenie

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze  Koło Leśna na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  

READ MORE Ogłoszenie

Skip to content