Tag: wsparcie

Projekt wsparcia dla osób w wieku 18-29 lat w otwieraniu własnej działalności gospodarczej

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym niepełnosprawnych, z terenów średnich miast/tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze czy należących do NEET), biernych zawodowo (100 osób) oraz bezrobotnych (w tym …

READ MORE Projekt wsparcia dla osób w wieku 18-29 lat w otwieraniu własnej działalności gospodarczej

Środki finansowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego

READ MORE Środki finansowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Skip to content