Wybory sołtysa w Złotnikach Lubańskich

Wybory sołtysa w Sołectwie Złotniki Lubańskie zostaną przeprowadzone dnia 11 października 2020 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach Lubańskich.

Głosowanie rozpocznie się o godz. 10:00 i trwać będzie do godz. 13:00.

Do dnia 25 września br. można zgłaszać kandydatów na sołtysa sołectwa Złotniki Lubańskie.

Zgłoszenia sołtysów mogą nastąpić wyłącznie na drukach urzędowych.

Formularze należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnej, Rynek 19, w pokoju nr 2.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia danej osoby  na sołtysa jest uzyskanie przez nią poparcia 10 pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa.

Formularze można pobrać na stronie BIP Urzędu Miejskiego: http://bip.umlesna.nv.pl/a,20177,zarzadzenie-nr-92015 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Leśnej.

Skip to content