Usunięto ponad 21 ton wyrobów zawierających azbest!

Dziewiąty raz tutejszy Urząd przeprowadził na terenie Gminy działania związane z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Leśna”.

Chęć udziału w działaniach zaplanowanych na 2020 rok wyraziło 16 właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. 

Prace zakończono 31 sierpnia 2020 roku.

Dzięki dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu usunięto 21,74 tony szkodliwych materiałów z domostw znajdujących się na terenie całej gminy za kwotę 14791,90 zł.

Skip to content