Usuwania azbestu ciąg dalszy

Dnia 27 sierpnia 2021 r. upłynął termin składania ofert na realizację zadania pn. Usuwanie z terenu Gminy Leśna wyrobów zawierających azbest.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta – firmy Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje usunięcie w bieżącym roku ponad 44 Mg odpadów zawierających azbest z 31 nieruchomości za kwotę blisko 44 tys. zł do dnia 8 października 2021 roku.

Skip to content