INFORMACJA W SPRAWIE ZREALIZOWANYCH DOFINANSOWAŃ DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE W GMINIE LEŚNA

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Od uruchomienia Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu skorzystało wiele gospodarstw domowych.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” można uzyskać informację na temat programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Dane o programie Czyste Powietrze – stan na 31.03.2023r.

Gmina Leśna:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 128

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 101

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 59

Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 907366,83 zł

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Leśna: we wtorki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Miejskim w Leśnej

Skip to content