Nabór wniosków – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Ogłoszenie nr 1/2021 – Zakładanie działalności gospodarczych

Ogłoszenie nr 2/2021 – Rozwój działalności gospodarczych

Skip to content