INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Burmistrz Leśnej informuje, że zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację zadania związanego z przedsięwzięciem w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

W związku z powyższym proszę rolników z terenu Gminy Leśna, posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej i chcących skorzystać z tego wsparcia, o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami i złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna w terminie od 05.07.2021 r. do 20.08.2021 roku.

Planowany odbiór odpadów odbędzie się do końca III kwartału 2022 roku, w związku z czym proszę o uwzględnienie w składanych wnioskach ilości odpadów, które powstaną do tego momentu.

W ramach programu nie przewiduje się odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek.

WAŻNE

Zadanie będzie realizowane przez Gminę Leśną tylko w przypadku otrzymania dotacji ze środków NFOŚIGW

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska w pokoju numer 34, ul. Elizy Orzeszkowej 11b lub pod numerem telefonu 75 72 11 239 wew. 49.

Wniosek można pobrać tutaj

Załącznik do wniosku (oświadczenie) można pobrać tutaj

Skip to content