Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaniu dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaniu informuje o wyznaczeniu przez Komisję Europejską Rozporządzeniem wykonawczym nr 2021/1141 z dnia 12 lipca 2021r. zmieniającym załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki kontroli zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu lubańskiego obszaru objętego ograniczeniami I (tj. strefy Podwyższonego ryzyka, gdzie nie występują przypadki, ani ogniska ASF).

W związku z powyższym na obszarze z ograniczeniami I stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku i wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/61 ustanawiającego szczególne środki kontroli zwalczania afrykańskiego pomoru świń nakazuje się:

 1. utrzymywanie świń w gospodarstwie:
  a. w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi,
  b. w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
 2. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
 3. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;
 4. wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
  a. wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,
  b. wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa.

Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń.

Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej należy zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 24h od zdarzenia.

Posiadacz świń zobowiązany jest do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni lub zaobserwowania następujących objawów klinicznych: wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42°C), sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, wybroczyny, zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach, duszność, pienisty wypływ z nosa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Małgorzata Sitnik

Skip to content