MĄDRZE POSTĘPUJESZ WYPADKU NIE SPOWODUJESZ

to hasło  kampanii przygotowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mającej na celu zapobieganie wypadkom, związanym z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.

Oprócz upadków osób, wypadki z udziałem maszyn i urządzeń stanowią jedną z najliczniejszych grup wypadkowych.

Miejscem pracy rolnika jest zagroda, obejście, budynki inwentarskie, uprawiane pole, co sprawia, że musi on wykonywać prace stolarskie, być z konieczności mechanikiem i elektrykiem. Stwarza to liczne zagrożenia w środowisku jego pracy.

Do większości zdarzeń wypadkowych dochodzi głównie podczas przygotowywania i obróbki drewna przeznaczonego na opał (prace wykonywane za pomocą pilarek tarczowych i łańcuchowych) oraz prac polowych, naprawczych i konserwacyjnych wykonywanych za pomocą elektronarzędzi oraz innych maszyn i urządzeń.

Do najczęstszych przyczyny tych wypadków zaliczamy:

 • brak lub niewłaściwe osłony i zabezpieczenia maszyn i urządzeń
 • niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi
 • wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia
 • użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi, przeznaczeniem
 • niewłaściwe tempo pracy (pośpiech).

Pilarki tarczowe i łańcuchowe

Pilarki tarczowe i inne maszyny powodują ponad połowę wszystkich wypadków z użyciem maszyn i urządzeń rolniczych.

Aby bezpiecznie użytkować pilarkę łańcuchową, należy przed przystąpieniem do pracy sprawdzić jej stan techniczny:

 • napięcie, naostrzenie i smarowanie łańcucha tnącego
 • stan prowadnicy
 • sprawność hamulca bezpieczeństwa
 • prawidłowe reagowanie pilarki na zwiększenie i zmniejszenie obrotów (gazu)

Nie pracuj na pilarce z nadmiernie wyrobioną szczeliną przy pile, z piłą ustawioną niecentrycznie oraz z uszkodzonymi zębami i tarczą piły.

Podczas pracy pilarką łańcuchową zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej: kasku ochronnego, ochronników słuchu, okularów ochronnych, rękawic odpornych na przecięcie, obuwia ze wzmocnionymi noskami, a także spodni ochronnych z wkładkami antyprzecięciowymi.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy podczas obsługi maszyn i urządzeń należy przestrzegać podstawowych zasad bhp:

 1. Maszyny mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, zdrowe, przeszkolone w zakresie obsługi danej maszyny oraz bezpieczeństwa pracy, posiadające wymagane uprawnienia.
 2. Maszyn i urządzeń nie należy obsługiwać po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, będąc w niedyspozycji fizycznej, psychicznej lub odczuwając jakiekolwiek dolegliwości.
 3. Do pracy należy używać maszyn i urządzeń sprawnych, kompletnych, wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Należy zadbać o dobrą organizację pracy oraz właściwie przygotować miejsce wykonywania czynności.
 5. Mechanizmy napędowe i układy przekazu mocy powinny być osłonięte – nie należy usuwać fabrycznie zamontowanych osłon.
 6. Maszynę należy przygotować do pracy. Przed uruchomieniem sprawdzić: układ kierowniczy, układ hamulcowy, ogumienie, światła, sygnał dźwiękowy.
 7. Przed przystąpieniem do naprawy maszyny lub prac konserwacyjnych należy bezwzględnie wyłączyć silnik, odłączyć źródło jej zasilania oraz poczekać aż zatrzymają się elementy robocze.
 8. Nie dopuszczalne jest przebywanie osób między ciągnikiem rolniczym i sprzęganą przyczepą.

Zastanów się nad bezpieczeństwem swojej pracy.

Bądź odpowiedzialny za życie swoje i swoich bliskich!

Skip to content