Punkt konsultacyjny Programu “Czyste Powietrze” w Gminie Leśna

Informujemy, że na terenie Gminy Leśna uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Punkcie mieszkańcy będą mieli możliwość skonsultowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. Następnie wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie nastąpi ich ocena merytoryczna.

Raz w tygodniu, w każdy wtorek, w godzinach od 09.00 do 17.00 Mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informacje na temat wymagań programu „Czyste Powietrze”.

Punkt funkcjonował będzie przy Centrum Społecznym w Leśnej, przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 – oprócz ostatniego wtorku każdego miesiąca, kiedy to będzie w jednej ze świetlic na terenach wiejskich – dokładny harmonogram zamieszczony będzie na stronie www tutejszego Urzędu.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej ww Wrocławiu:

https://wfosigw.wroclaw.pl/ oraz http://czystepowietrze.gov.pl/ .


ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

  • udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania


PRZYDATNE LINKI:

Kalkulator dotacjihttps://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Dokumenty programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 1 lipca 2021:

Czyste Powietrzeprogram priorytetowy – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 1 do programułączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2 do programukoszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2a do programukoszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów i przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Leśna.

Zachęcamy do korzystania z punktu

Skip to content